HISTORIZON

Een terugblik naar het heden

Heeft u vragen of opmerkingen?
Bel met Historizon via
088 6360200
of mail naar:
info@historizon.nl

Lezing over Abraham Kuyper

cover abraham kuyperHaagse politiek in de negentiende eeuw

Abraham Kuyper (1837-1920) was een man met een opdracht. Als predikant, journalist, politicus en theoloog ijverde hij voor de herkerstening van Nederland. Kuyper was oprichter van de Antirevolutionaire Partij, stichter van de Vrije Universiteit, grondlegger van de Gereformeerde Kerken in Nederland en hoofdredacteur van De Standaard, zijn eigen krant. Hij kwam op voor de ‘kleine luyden’ in een vaderland dat bedreigd werd door revolutie: door liberalisme, evolutieleer, scepsis en Multatuli.

Kuyper introduceerde in Nederland een nieuwe politieke stijl. Rond 1900 kon niemand om hem heen. In reactie op en naar het voorbeeld van Kuyper stichtten katholieken en socialisten hun eigen politieke en maatschappelijke organisaties. Zo bleek Kuyper de beslissende stoot tot de verzuiling te hebben gegeven.

Tijdens een dagtocht besteden we aandacht aan de persoon van Abraham Kuyper en aan de ontwikkeling van de Nederlandse politiek in de negentiende eeuw.

Programma

De middag start met een lezing van biograaf Jeroen Koch in het partijbureau van het CDA. Tijdens zijn bijdrage gaat Jeroen Koch in op de persoon van Abraham Kuyper en zijn betekenis voor de politiek van zijn tijd. Een medewerker van het Wetenschappelijk Bureau van het CDA zal daarbij aanvullen hoe ideeën van Kuyper nu nog zichtbaar zijn in de Christendemocratie. Ook bekijken we hier de tentoongestelde inboedel van Kuyper kantoor dat hier nog steeds bewaard wordt.
Uiteraard is er hierbij ook gelegenheid om van gedachten te wisselen met de sprekers.

Datum: Vrijdag 21 april 2017
Prijs: € 25,- p.p.
Inclusief: Lezingen en koffie/thee
Tijdstip: 13.00 uur - ca. 16.30 uur 
Locatie:: Partijbureau CDA, Buitenom 18, Den Haag

 

Form not found or is not published