HISTORIZON

Een terugblik naar het heden

vrijdag, 10 juni 2016 19:01

Founding Fathers

Vandaag de laatste dag van onze geweldige reis langs een deel van de oostkust van de USA. Alles viel op z'n plaats.

We waren in het huis van James Madisson. Weer zo'n prachtige plaats. En toen wij er waren zon overgoten. We hadden een geweldige gids helemaal apart voor onze groep. Een paar indrukken. 

De Founding Fathers hebben een drietal bronnen gebruikt voor hun uitdenken en ontwerpen van de Amerikaanse samenleving.

Het Christendom, de Verlichting en de klassieke oudheid. 

In de tijd dat ze bezig waren met het inrichten van hun samenleving stroomde in Europa het bloed. De Franse Revolutie en de oorlogen van Napoleon. Het was hun wel heel duidelijk dat ze geen koning of keizer wilden. Nee, het moest een volledig democratische samenleving worden met vrijheid en gelijke kansen voor iedereen. 

In het begin was er nog heel weinig structuur. Thomas Jefferson stuurde een scheepslading boeken met de beste Europese visies. Maar wie kon al die talen lezen. Dat was nu juist James Madisson. Hij sloot zich op in zijn bibliotheek en putte uit al die bronnen om de Constitution vorm en vooral inhoud te geven.

Zijn vrouw Dolly Madisson vulde voor het eerst de rol van de First Lady in. Waar James introvert was vulde Dolly dat aan met haar charme, haar innemende karakter, haar gevoel voor stijl. 

Kortom de Founding Fathers vulden elkaar aan. Ze kenden elkaar en bouwden een nieuwe natie in een tijd waar in Europa nog bloedig geworsteld werd met het verleden.

Altijd wel hangt de grauwe sluier van de slavernij boven deze mensen. Ze voelden wel dat het niet klopte met hun idealen. Maar ze konden zich gelijktijdig geen samenleving voorstellen waarin zwart en blank gelijkelijk optrekken.  En naarmate de economische belangen sterker werden, werd de slavernij harder en gruwelijke. Zo gruwelijk dat er een burgeroorlog voor nodig was met honderdduizenden doden om deze verandering in beweging te krijgen. 

Kortom een reis die tot heel veel overdenking en doordenken aanleiding geeft.

Maar goed, eerst naar huis. Heerlijk te weten dat daar iemand verlangend op mij wacht.

Gepubliceerd in Piet blogt
donderdag, 09 juni 2016 18:52

Thomas Jefferson

Vandaag weer helemaal terug bij de Founding Fathers. Thomas Jefferson de 3e President. We waren in zijn huis wat zo toepasselijk heet Monticello en op de door hem gestichte universiteit. 

Jefferson, je zou kunnen zeggen de theoreticus van de Amerikaanse revolutie. Hij was één van de ontwerpers van de onafhankelijkheidsverklaring. Begrippen als "all men are created equal" zijn van hem. Een statement wat later Lincoln met nadruk zou gebruiken.

Maar ook is hij de grondlegger van de democratie en de individuele vrijheid in Amerika. 

Na het meeschrijven aan de onafhankelijkheidsverklaring heeft hij zijn land nog 33 jaar gediend in publieke functies waarvan 8 jaar als President. 

Maar zoals gezegd we waren in zijn huis op de berg, Monticello. 40 jaar aan gewerkt en geheel zelf ontworpen. Tal van zelf uitgevonden vernieuwingen. Hij is zo'n man die ongeveer alles kon. Een prachtige plek, alles klopt, de tuinen, de gebouwen, de omgeving. 

Ietsje lager op de berg vind je zijn graf. En op de pilaar daar staat ook ondermeer dat hij de Universiteit van Virginia geheel heeft ontworpen. Dus dat was onze volgende bestemming. 

Ook hier weer een schitterend ontwerp, passend in het landschap. Een enthousiaste studente gaf ons uitleg. De opzet van het ontwerp wat vooral de hiërarchie aangaf van de professoren ten opzichte van de studenten. 

Maar ook hier de worsteling om weg te komen van de slavernij, het toelaten van de zwarte studenten, het toelaten van vrouwelijke studenten. Relatief jonge geschiedenis. Onze gids, zelf een kleurlingen, vertelde het met passie.

 

Veel gezien, gehoord deze reis. Zoals overal ook hier. Een samenleving ontwikkeld zich met fouten en oplossingen. Toch een les om bij alles wat we willen veranderen ons toch eerst af te vragen hoe en waarom het ooit ontstaan is.

Gepubliceerd in Piet blogt
woensdag, 08 juni 2016 19:12

Williamsburg

Vandaag naar een historisch stadje, genoemd naar onze Koning-Stadhouder Willem III.

Geheel nagebouwd.

Er wordt door klederdracht, inrichting van de huizen, activiteiten en toneelstukjes de sfeer opgeroepen van de tweede helft van de 18e eeuw. Een geslaagde poging.

Alleen kwam ik er vandaag weer achter dat ik niet overal inspiratie in vind.

Ik laat u vandaag dus achter met een tamelijk oppervlakkig beeld.

Morgen gaan we alle aandacht geven aan Thomas Jefferson. 

Gepubliceerd in Piet blogt