Wit-Rusland 2018-07-10T09:29:40+00:00

Project Description

Een reis naar Belarus

Van de oversteek over de Berezina tot aan de schilder Marc Chagall in Vitebsk. En van Stalingotiek tot baptistengemeenten. Een veelzijdige reis door Belarus onder leiding van Peter Bergwerff.

‘De laatste dictatuur van Europa’. Met die woorden wordt de republiek Wit-Rusland van tijd tot tijd in de media getypeerd.
Toch biedt Historizon in 2018 een twaalfdaagse reis aan naar deze voormalige Sovjetrepubliek. Want het land mag dan inderdaad autocratisch bestuurd worden, de staatsveiligheidsdienst mag er nog gewoon KGB heten en de oppositie mag het er niet gemakkelijk hebben, de vensters naar de Europese Unie gaan stukje bij beetje wel verder open. Dat biedt de buitenlandse bezoeker mogelijkheden voor kennismaking met het land en ontmoeting en gesprek met zijn inwoners.

Eén groot openluchtmuseum

Belarus is landschappelijk, historisch, politiek en godsdienstig bezien een meer dan interessant land. De republiek ligt op het breukvlak van oost en west en ademt in grote steden als de hoofdstad Minsk en het nabij de Poolse grens gelegen Brest de grandeur van het (Pruisische) westen. Tegelijkertijd is het voluit onderdeel van het (Russische) oosten: vooral op het platteland, maar ook in steden als Vitebsk in het noordoosten, waant de bezoeker zich in het Russische rijk van tsaren én sovjets. En als we per bus en trein voorttrekken door de eindeloze bossen, over glooiende velden en langs rusteloze rivieren, zal de melancholie die zo kenmerkend is voor de klassieke Russische literatuur, ook van u bezit nemen.

Napoleon over de Berezina

Zijn plek op de breuklijn van oost en west bezorgde Belarus ook herhaalde malen de twijfelachtige eer van Europees slagveld. Dat gold allereerst de confrontatie tussen Frankrijk en Rusland aan het begin van de negentiende eeuw, toen de Russische troepen de terugtrekkende legermacht van Napoleon aan de Berezina de genadeslag toebrachten. Bij de overtocht van de rivier vervulden uit Nederlanders bestaande genieonderdelen van Napoleons leger een centrale, maar tragische rol. Monumenten en een museum in de buurt van Borisov herinneren aan deze wereldberoemde terugtocht van Napoleon.

Land van oorlogsmonumenten

Overigens staat het hele land vol met oorlogsmonumenten, met name die herinneren aan gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Er is geen land waar de oorlog procentueel zoveel slachtoffers eiste als Belarus: een derde van de toenmalige bevolking, dat is: drie miljoen mensen, verloren het leven, onder wie 650.000 Wit-Russische Joden.
Zeer bekend is het optreden van de Joodse Bielski Brothers, die in het Nalibokiwoud ten westen van Minsk een complete ondergrondse stad bouwden, waar 1200 Joden verborgen werden gehouden. Over hun spectaculaire ontsnapping uit het getto van Navahrudak werd in 2008 een speelfilm gemaakt die wereldwijd brede aandacht trok. We bezoeken niet alleen het voormalige getto, maar ook de plek in het woud waar ooit de ondergrondse stad lag.

Oude Sovjettijden leven nog

Belarus is sinds 1991 een zelfstandige republiek, maar daarvoor maakte het onderdeel uit van het machtsgebied van telkens wisselende heersers: Litouwers, Polen en Russen. Na de marxistische revolutie van 1917 werd het land, met korte onderbrekingen, uiteindelijk een sovjetrepubliek en de herinnering daaraan is vandaag overal nog goed zichtbaar, bijvoorbeeld in de ‘Stalingothiek’ van steden en dorpen, luidruchtige opschriften en andere publieke jubelzangen op het rode verleden, en niet in de laatste plaats in het nog steeds grote aantal Leninmonumenten. Hoewel de republiek van president Lukashenko het communisme heeft afgezworen, schaamt zij zich niet over haar rode afkomst.

Kerken met een Nederlandse wortel

Ook bij de kerken in het land is de herinnering aan de Sovjetperiode nog levend, maar dan in negatieve zin: zoals in de hele Sovjet-Unie hadden ook de kerken in Belarus het tijdens het rode bewind bijzonder moeilijk. Dat gold behalve de dominerende Orthodoxe Kerk, zeker de Grieks-Katholieke Kerk en de protestantse kerken. Die laatsten maken vandaag slechts een paar procent van de bevolking uit.

Dat doet gemakkelijk vergeten dat Belarus een belangrijke rol speelde in de zestiende-eeuwse Reformatie en dat het land ooit honderden gereformeerde en lutherse kerken telde. Vandaag is daarvan niet zoveel meer over en het protestantisme wordt er gedomineerd door pinkstergroepen en baptisten. Die laatsten hebben overigens een erg interessante geschiedenis, doordat er rechtstreekse lijnen lopen van de Nederlandse doopsgezinden onder leiding van de Friese Menno Simonsz naar deze groepen. We zullen een dienst van een baptistengemeente bezoeken.

Rijk cultureel leven: Chagall e.a.

Minsk en andere steden staan garant voor een rijk cultureel leven. We proberen in Minsk een bezoek te brengen aan het atelier van de schilder Jagor Jagoravitsj die exposeerde in o.a. New York en Parijs, we wonen een orkest-, opera- of balletuitvoering bij in een van de prachtige cultuurpaleizen in de stad en bezoeken in Vitebsk het woonhuis van de wereldberoemde Joodse schilder Marc Chagall en het aan zijn werk gewijde museum, maar ook dat van zijn leermeester Yudel Pen en van de Russische grootmeester Repin, die hier lange tijd woonde en werkte.

Reisleider

Kortom, het kan nauwelijks anders of deze bijzondere reis zal als onvergetelijk een plaats krijgen in uw herinnering. Daarvoor tekent ook Peter Bergwerff, oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, die al vele voetstappen in Belarus heeft liggen. Hij zal u door middel van zijn verhalen over de geschiedenis van het land, het heden, het politieke, culturele en religieuze leven, en – niet te vergeten – de relatie tussen Belarus en ons eigen land de noodzakelijke informatie verschaffen over wat u zelf met eigen ogen aanschouwt. Vanuit Historizon treedt Annemiek Biermans als reisleider op.

BELARUS  Reisdata: 3 tot en met 14 september 2018

Het programma ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:

Dag 1: maandag 3 september 2018

Per vliegtuig van Amsterdam Schiphol naar Minsk.

Vertrek 12.00 Amsterdam – aankomst Minsk 15.30 uur  (vluchtnr. B2868)

We verblijven de eerste drie dagen in deze fraaie hoofdstad van Belarus.

Hotel Belarus    www.hotel-belarus.com/en

Storozhevskaya street, 15 Minsk city

Tel. +375 17 209-71-01

Dag 2: dinsdag 4 september

Nadere kennismaking met Minsk.

We maken een stadswandeling en brengen een bezoek aan het Nationale Kunstmuseum met werken van vermaarde Russische, Wit-Russische en Europese schilders, en het Belarus Groot Patriottisch Museum. Deze vermaarde instelling opende zijn deuren reeds in 1944 en bracht als eerste museum ter wereld de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog in beeld.

Dag 3: woensdag 5 september

Bezoek aan Khatyn (65 km vanaf Minsk). Hier bevindt zich een  nationaal monument dat herinnert aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Op 22 maart 1943 roeiden de Nazi’s de hele bevolking van Khatyn uit. In heel Wit-Rusland werden in deze periode op deze wijze meer dan 5.000 dorpen vernietigd. Zo’n 3 miljoen Wit-Russen verloren het leven tijdens de Duitse bezetting.

‘s Avonds is in Minsk een ontmoeting gepland met een van de dirigenten van het Nationaal Philharmonisch Orkest van Belarus, die ons zal informeren over de rijke culturele historie van zijn land. We wonen zo mogelijk een concert bij in het imposante concertgebouw.

Dag 4: donderdag 6 september

We reizen per trein naar Brest op de grens van Belarus en Polen.

Brest is bekend als stad waar internationale treinen worden ‘omgespoord’ van het Europese smalspoor naar het Russische breedspoor. Maar in deze stad werd op 3 maart 1918 ook de bekende Vrede van Brest-Litovsk getekend tussen de Sovjets en de Centrale Mogendheden, die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog op het oostelijke front.

Overnachting in Brest:                  Hotel Vesta        www.hotelvesta.by/en

                                                               Ulitsa Krupskoy 16, 224005 Brest

tel. +375 162 20-75-33

Dag 5: vrijdag 7 september

Stadsrondleiding in Brest en bezoek aan het imposante oorlogsmonument, het Fort van Brest. In 1941 stootten de oprukkende Duitse legers in Operatie Barbarossa hier in Brest op de Sovjet-troepen, die zes weken lang standhielden tegen de Nazi’s, waarna de stad viel. Tienduizenden Joodse inwoners werden samengedreven in een getto en vervolgens vermoord.

We brengen ook een bezoek aan een christelijke boekhandel in Belarus, waar we gelegenheid krijgen voor gesprekken over de godsdienstige situatie in het land.

Vervolgens rijden we per bus naar het enig overgebleven Europese oerwoud Belaveshkaja Poestsja, dat deels in Polen, deels in Wit-Rusland ligt.

We bezoeken Viskuly (midden in het woud), waar het verdrag tot ontbinding van de Sovjetunie werd ondertekend.

Ook ons overnachtingsadres bevindt zich in het woud:

National Park Belovezhskaya Pushcha Hotel Complex Kamenuki             www.npbp.by/eng

Kamenuki Village, 225063 Kamenyuky

tel. +375 1631 56-657

Dag 6: zaterdag 8 september

Per bus naar het voormalige Joodse getto Navahrudak. In de wouden in de buurt van deze stad streden partizanen (marxistische én Joodse strijdgroepen) tegen de Duitse bezetter. Veel bekendheid verwierf het optreden van de Joodse Bielski Brothers, die in het Nalibokiwoud ten westen van Minsk een complete ondergrondse stad bouwden, waar 1200 Joden verborgen werden gehouden. Over hun optreden en over de spectaculaire ontsnapping via een tunnel uit het getto van Navahrudak werd in 2008 een speelfilm gemaakt die wereldwijd brede aandacht trok. We bezoeken niet alleen het voormalige getto, maar ook de plek in het woud waar ooit de ondergrondse stad lag.

In de avond rijden we naar Minsk, waar we weer twee nachten verblijven in Hotel Belarus.

Dag 7: zondag 9 september

Vandaag kan wie dat wil op eigen gelegenheid Minsk nader verkennen. Een uitstekend openbaarvervoersnetwerk maakt een bezoek aan alle delen van de stad mogelijk, bijvoorbeeld aan een van de markten of aan een van de talrijke Orthodoxe of Grieks-katholieke diensten.

Voor wie dat wil, organiseren we een bezoek aan een dienst van baptistengemeente Gospel Light Church. We hebben daar een ontmoeting met gemeenteleden en spreken met de rector van het baptistenseminarie dat zich in hetzelfde gebouw bevindt.

Zoals in de hele Sovjet-Unie  hadden ook de kerken in Belarus het tijdens het rode bewind bijzonder moeilijk. Dat gold behalve de dominerende Orthodoxe Kerk (hier nog steeds een filiaal van het Moskouse patriarchaat), zeker de Grieks-Katholieke Kerk (een orthodoxe gemeenschap die trouw is aan Rome) en de protestantse kerken. Die laatsten maken vandaag slechts een paar procent van de bevolking uit.

Dat doet gemakkelijk vergeten dat Belarus een belangrijke rol speelde in de zestiende-eeuwse Reformatie en dat het land ooit vele gereformeerde en lutherse kerken telde. Vandaag is daarvan niet zoveel meer over en het protestantisme wordt er gedomineerd door pinkstergroepen en baptisten. Vanuit die laatste groep lopen er deels nog lijnen naar Nederlandse doopsgezinden  in de zestiende eeuw onder leiding van de Friese Menno Simonsz, die – verdreven door katholieke en gereformeerde vervolgers – deels in Rusland terechtkwamen.

Dag 8: maandag 10 september

Vandaag verlaten we Minsk en bezoeken Borisov. Zijn plek op de breuklijn van oost en west bezorgde Belarus herhaalde malen de twijfelachtige eer van Europees slagveld. Dat gold ook de confrontatie tussen Frankrijk en Rusland aan het begin van de negentiende eeuw, toen de Russische troepen de terugtrekkende legermacht van Napoleon aan de Berezina de genadeslag toebrachten. Bij de overtocht van de rivier vervulden uit Nederlanders bestaande genieonderdelen van Napoleons leger een centrale, maar tragische rol: 400 mannen kwamen om bij de bouw van bruggen die de troepen in staat moesten stellen de andere oever te bereiken.

Monumenten en een museum in de buurt van Borisov herinneren aan deze wereldberoemde terugtocht van Napoleon.

’s Middags rijden we verder langs de Berezina naar het zuiden en overnachten in  Babroesjk.

Tourist Hotel                     www. turist.bobr.by/en
Vulica Vajkova 20, Babruysk

tel. +375 225 49-31-91

Dag 9: dinsdag 11 september

In de ochtend rijden we naar Krasny Bereg en bezoeken daar de monumenten van het voormalige ‘kinderconcentratie-kamp’ en voor de slachtoffers van de kernramp in Tsjernobyl (Oekraïne), die vanwege de zuidelijke wind juist in Wit-Rusland de grootste schade aanrichtte.

Hierna gaan we weer richting noorden naar het oostelijk gelegen Mogilov. We krijgen hier een stadswandeling en spreken hier met o.a. een journalist van de Duitse Wereldomroep (Deutsche Welle) over het Sovjetverleden en de actuele situatie in het land. Belarus is sinds 1991 een zelfstandige republiek, maar daarvoor maakte het onderdeel uit van het machtsgebied van telkens wisselende heersers: Litouwers, Polen en Russen. Na de marxistische revolutie van 1917 werd het land, met korte onderbrekingen, uiteindelijk een Sovjetrepubliek en de herinnering daaraan is vandaag overal nog goed zichtbaar, bijvoorbeeld in de ‘Stalingothiek’ in steden en dorpen, luidruchtige ‘rode’ opschriften en andere publieke jubelzangen op het  verleden, en niet in de laatste plaats in het nog steeds grote aantal Leninmonumenten. Hoewel de republiek van president Lukashenko het communisme heeft afgezworen, schaamt zij zich  haar rode afkomst niet. Ging de honderdjarige herdenking van de Revolutie van 1917 in november vorig jaar in Rusland zelf min of meer stilzwijgend voorbij, in Wit-Rusland vonden officiële plechtigheden plaats.

We overnachten in Mogilov

Hotel Metropol                www.metropol.by/en

Ulitsa Komsomol’skaya 6, Mogilev 212030,

Tel. +375 222 70-70-51

Dag 10: woensdag 12 september

We verlaten Mogilov voor een bezoek aan Vitebsk, dichtbij de grens met Rusland.

We maken hier een stadswandeling en bezoeken o.m. het voormalige woonhuis van de wereldberoemde Joodse schilder Marc Chagall en het aan zijn werk gewijde museum, maar ook dat van zijn leermeester Yudel Pen en van de Russische grootmeester Ilja Repin, die hier lange tijd woonde en werkte.

Overnachting in Vitebsk

Hotel Eridan:                    www. eridan-vitebsk.com/en                                                                                                    Sovietskaya St 21/17, Viciebsk

tel .+375 212 60 44 99

Dag 11: donderdag 13 september

Met de bus naar rijden we ’s ochtends naar hotel Belarus in Minsk.

Vrije middag  in Minsk.

Dag 12: vrijdag 14 september

We worden bij het hotel opgehaald voor de transfer naar de luchthaven voor onze terugreis.

vertrek 9.30 uur Minsk – aankomst Amsterdam 11.10 uur vluchtnr. B2867  (2 uur 40 min)

Klik op ‘Fusion Builder Element Generator’ en selecteer ‘Google maps’.

Reisinformatie

Datum: 3 – 14 september 2018 ~ Deze reis is vol!
Prijs: € 2.250 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
€ 2.550 p.p. op basis van een eenpersoonskamer
Inclusief: In deze reis zijn alle kosten voor vluchten, vervoer, hotels, maaltijden, gidsen en koffie/thee inbegrepen.
Gids: Dhr. Peter Bergwerff
Vertrek: Schiphol Airport
Boekentips: Van Vliet Boeken

Inschrijven

Via onderstaand formulier kunt u zich voor dit programma inschrijven.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten