7 januari 2023

Dit plaatje is niet het uitzicht uit ons kantoor maar het uitzicht dat Napoleon Bonaparte gehad zou hebben als hij in 1815 op Elba was blijven zitten. We bezochten zijn buitenhuis tijdens een reis naar Corsica en Elba afgelopen jaar. Ook dit jaar zijn we weer voornemens veel bijzondere reizen en dagtochten te organiseren en het lijkt ons leuk u tijdens één van die programma’s te ontmoeten.

Afgelopen week zijn er drie nieuwe gezichten bij Historizon begonnen die een aantal dagen in de week het team versterken.
Jos du Pré gaat aan het werk met de boekhouding en administratieve taken.
Sander Wegereef zal zich bezig gaan houden met de planning, marketing en communicatie bij Historizon.
Edwin Ruis komt twee dagen in de week reizen voorbereiden.

Daarnaast zullen Annemiek Biermans, Anita Selen en Bea van der Ende reizen blijven begeleiden. Ook Piet Segers zal regelmatig zijn gezicht laten zien tijdens een dagtocht en blijft met zijn uitgebreide netwerk nieuwe reizen en ideeën binnen halen.

Arjan Segers blijft verantwoordelijk voor de algehele organisatie.