De Muiterij op De Zeven Provinciën

De voorpagina’s op 10 februari 1933 waren in gespannen afwachting van de uitkomst van de muiterij op De Zeven Provinciën. Dezelfde dag werd het schip, ter hoogte van Straat Soende, geraakt door een bom van een Dornier-vliegboot. 23 doden en vele gewonden waren het gevolg waarna de muiters zich overgaven.

Uit de krant:

INDIË IN AFWACHTING.

De naderende ontknooping
BATAVIA, 9 Febr. (Donderdagavond 9.20 uur) — De autoriteiten en het departement van Marine zijn gereed om gedurende den komenden nacht in volle activiteit in functie te zijn. Heel Ned.-Indië ziet met groote spanning, doch vrij van eenigerlei paniekstemming of zelfs maar zenuwachtigheid, de eerste berichten tegemoet omtrent de ontmoeting tusschen het eskader, dat, begeleid door acht Dornier-Wal-vliegbooten, op dit oogenblik het muiterschip „De Zeven Provinciën” nadert. Aan boord van den kruiser „Java” bevindt zich als eenig journalistooggetuige een verslaggever van het Ned.Indisch Persbureau Aneta. Deze is in staat gesteld om gebruik te maken van het radiozendstation van de „Java”. Zijn eerste berichten worden tegemoetgezien in den loop van den nacht en de eerste uren van den morgen.

Na verschillende salariskortingen was voor op 3 februari 1933 de maat vol. Indonesische bemanningsleden kwamen in opstand en namen de macht aan boord van De Zeven Provinciën over en zetten koers naar Soerabaja. Daar zaten tientallen Indonesische zeelieden gevangen die waren gearresteerd bij een eerder protest tegen de salariskortingen.

Uit angst voor een socialistische revolutie werd er hard ingegrepen met als gevolg de bom op het schip. Onder de muiters waren niet alleen Indonesische bemanningsleden. Uiteindelijk werden er 19 Indonesische en 9 Nederlandse bemanningsleden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 (Nederlanders) tot 18 (‘Inlanders) jaar.

Dit bericht is gemaakt met behulp van krantenarchief Delpher

Het originele krantenartikel vindt u hier: Link

“INDIË IN AFWACHTING.”. “De courant Het nieuws van den dag”. Amsterdam, 1933/02/10 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 10-02-2021, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB15:000601035:mpeg21:p00001