De voorpagina van een eeuw geleden

Op 17 december 1920 berichten verschillende kranten op hun voorpagina van de verkiezing van een aantal landen om toe te treden tot de Volkerenbond. Voor de Vrede van Versailles in 1919 na de Eerste Wereldoorlog, bracht de Amerikaanse President een Woodrow Wilson een 14-puntenplan in. Volgens hem essentieel om de vrede te waarborgen. Een van de punten was de oprichting van de Volkerenbond dat ook in 1919 werd uitgevoerd. In de daaropvolgende jaren traden er verschillende landen toe maar bijvoorbeeld nooit de VS zelf. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Volkerenbond opgeheven en de VN opgericht. Wilson ontving in 1919 de Nobelprijs voor de Vrede.

Dat het verdrag van Versailles en de Volkerenbond geen langdurige vrede zou betekenen weten we nu. Er kwam nog een Tweede Wereldoorlog. De schaduwen hiervan waren al in dezelfde krant te lezen. In de kolom naast het bericht over de Volkerenbond doet de krant verslag van onderhandelingen tussen geallieerde en Duitse delegaties over herstelbetalingen in Brussel. De Duitse delegatie hoopte dat de geallieerde hun niet ’het mes op de keel zouden zetten in de onderhandelingen’.


Algemeen Handelsblad, 17 december 2020, ochtendeditie

VOLKENBOND

De toelating van nieuwe staten

GENEVE – 16 december (Havas-Reuter)

De vergadering van den Volkenbond heeft zich met 35 stemmen meerderheid ten gunste van de toelating van Bulgarije tot den Bond uitgesproken. Frankrijk en Italië onthielden zich van stemming.

Voorts werd Costarica met algemene (36) stemmen toegelaten, nadat Colombia en Guatemala zich ten gunste dezer toelating hadden geuit. Finland werd eveneens met algemene (39) stemmen toegelaten, terwijl mede tot Luxemburg’s toelating met algemene (36) stemmen besloten werd. In dit t-verband deelde Poullet, Belgisch gedelegeerde, mede, dat het groothertogdom de verplichtingen heeft aanvaard van art. 16 van het Volkenbondsverdrag, hetwelk den vrijen doortocht bepaalt door neutraal gebied van alle troepen, die in naam van den Volkenbond optreden.

Vervolgens heeft de Vergadering de positie onderzocht van de vijf staten, welker toelating niet door de commissie is voorgesteld, en die slechts van de technische organisaties van den Bond zouden deel uitmaken: Armenië, Estland, Letland, Litouwen, en Georgië. Met 21 tegen 8 stemmen besloot de Vergadering Armenië niet tot den Bond toe te laten. Onder de staten, die vóór de toelating hebben gestemd, bevonden zich Canada, Polen, Portugal, San Salvador, Zwitserland, Uruguay en Venezuela. Frankrijk onthield van stemming.

Thans rest de vraag of Armenië van de technische organisaties deel uitmaken zal. Het staat aan Armenië daartoe het verzoek te doen indien zulks het behaagt.

Rowel, de Canadese gedelegeerde, deed de Vergadering een resolutie aannemen., waarin de  Vergadering den wens uitspreekt, dat de bemiddeling van Amerika en Brazilië den vrede in Armenië tot stand zal brengen.  En dat dit land weldra alle waarborgen zal bieden voor spoedige toelating. Engeland onthield zich hierbij van stemming. Aangaande de kwestie der gedeeltelijk toelating zelf kan de Vergadering geen standpunt innemen; zij verwees- haar opnieuw naar de commissie.

Dit bericht komt uit het krantenarchief Delpher

Het originele krantenartikel vindt u hier: Link >>

“Vredesonderhandelingen. De conferentie te Brussel.”. “Algemeen Handelsblad”. Amsterdam, 1920/12/17 00:00:00, p. 1. Geraadpleegd op Delpher op 17-12-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010655032:mpeg21:p001