Laden Evenementen

Martien van Winden laat in dit webinar zien hoe je de Nederlandse geschiedenis kunt lezen aan de hand van de rentestanden en beurskoersen. Dat geeft verrassende inzichten.

Geen land ter wereld heeft – gerekend vanaf 1540 – een gemiddeld lagere rente dan Nederland. Een blik op de rentegrafiek vanaf 1540 leert dat met uitzondering van twee grote rentehobbels de Nederlandse rente naar een soort natuurlijk gemiddelde van 4 a 5% tendeert. Voor die twee ‘hobbels’ zijn goede verklaringen te geven. De eerste hobbel bijvoorbeeld, van ruwweg 1550 tot 1600, valt samen met de Tachtigjarige Oorlog.

Dit webinar vond plaats op 23 april 2020. Via onderstaande link kunt u na betaling dit webinar alsnog bekijken. U ontvangt dan een link naar Webinargeek waar het programma te bekijken is.  

Aanmelden:

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant