Laden Evenementen

Ben de Vries over: Een bunker maar dan anders

De Atlantikwall is een bijzondere verdedigingslinie die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter werd aangelegd langs de Europese kust. De linie beslaat zeven landen, waaronder Nederland. In ons land bevinden zich ook nu nog vele militaire bouwwerken die deel uitmaakten van die geduchte kustverdediging, zoals op strategische locaties bij IJmuiden, Vlissingen, Hoek van Holland, Den Helder en Den Haag. Bijvoorbeeld de gigantische schuilbunker die nazikopstuk Arthur Seyss-Inquart in Wassenaar voor zichzelf liet bouwen, gecamoufleerd als een boerenschuur. Ook tijdens de grimmige Koude Oorlog-periode speelde de bunker als commandopost van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten een cruciale rol.

Binnenkort staat deze beladen bunker te koop.

Spreker: Ben de Vries is historicus en werkt als programmaleider Militair Erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Aanmelden:
Totaal
Share This Story, Choose Your Platform!

Titel

Ga naar de bovenkant