Laden Evenementen

Koningin Emma:
Legde de basis voor onze huidige monarchie

Koningin Emma (1858-1934) is in velerlei opzicht de redding geweest voor het Oranjehuis en voor ons koninkrijk.
Afkomstig uit het kleine vorstendom Waldeck en Pyrmont trouwde ze de veel oudere koning Willem III der Nederlanden. Zij kregen een dochtertje, koningin Wilhelmina.
Emma moest meteen zorgen voor haar echtgenoot van wie de gezondheid achteruit ging. Ze moest vooral zorgen voor de opvoeding van haar dochter. Op 32 jarige leeftijd werd zij regentes der Nederlanden voor haar minderjarige dochter. Haar regentschap duurde acht jaar. Zij pakte de zaken meteen anders aan en wist de monarchie weer geaccepteerd te krijgen. Zij had een eigen stijl die aansloeg en ze wist lijnen in de verhouding koning-regering uit te zetten die vandaag nog steeds gelden.
Toen koningin Wilhelmina achttien en koningin werd, trad Emma terug. Vanaf dat moment wijdde Emma zich aan charitatieve doelen. We mogen gerust stellen dat Emma zich opgeofferd heeft voor haar familie en voor het land. Deze boeiende vrouw verdient blijvende aandacht.

Lezing door: Bearn Bilker
Voorzitter Stichting Nassau en Friesland
Deskundige op gebied van Europese, vooral Duitse vorstenhuizen.

Aanmelden:
Totaal
Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant