Laden Evenementen

Zaterdag 12 februari zal Albert Eggens van 16.00-17.00 een voordracht houden over zijn nieuwe boek ´leven langs de grens´.

Deze lezing is een initiatief van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Op hun website vindt u meer informatie over deze stichting en de mogelijkheid om donateur te worden en zo onderzoek naar deze belangrijke periode in de Europese geschiedenis te stimuleren. https://www.ssew.nl/

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) bleef Nederland neutraal. Dat neemt niet weg dat ons land ieder moment alsnog militair bij dit conflict betrokken kon raken en dat er enorme tekorten aan voedsel, grondstoffen en andere benodigdheden ontstonden, omdat enerzijds de overzeese aanvoer stagneerde en anderzijds de smokkelhandel toenam.

In dit boek komen de speciale wetten en verordeningen aan de orde die Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog moesten houden en die tegelijkertijd de economische bedrijvigheid ondersteunden en de beschikbaarheid van voldoende levensmiddelen probeerden te garanderen. Aansluitend wordt antwoord gegeven op de vragen welke impact dat had op het dagelijkse leven en hoe de bevolking op die maatregelen heeft gereageerd. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de situatie in de Drentse en Groningse gemeenten in het grensgebied met Duitsland.

Historicus dr. Albert Eggens (1975) is gespecialiseerd in misdaad en straf in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij promoveerde in 2005 op het onderwerp Drentse criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog.
https://www.uitgeverijdrenthe.nl/eerste-wereldoorlog-leven-langs-de-grens

Aanmelden voor deze online lezing:
Totaal
Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant