Laden Evenementen

Van oudsher was het noorden van de voormalige DDR vooral bekend als landbouwgebied, collectief georganiseerd in zogenaamde Landwirtschaftliche Produktiongenossenschaften (LPG’s). Toch valt er nog veel over dit gebied te vertellen. Vanwege de ligging aan de Oostzee was het gebied strategisch belangrijk voor de marine. Peenemünde was al tijdens de Tweede Wereldoorlog een militaire hotspot, omdat hier de Vergeltungswaffen (V2-‘s) ontwikkeld werden.

De voormalige residentiestad Güstrow is onder meer bekend door het beladen bezoek van de West-Duitse Bundeskanzler Helmut Schmidt in december 1981, tijdens het ‘drittes deutsch-deutsche Gipfeltreffen’ tussen Oost- en West-Duitsland.

Tegelijkertijd was het noordelijke deel van de DDR voor de regering ook een interessant gebied om in alle rust te experimenteren. Zo bouwden ze bijvoorbeeld het dorp Mestlin om tot een ‘socialistisch’-elitedorp. Dit socialistische dorp zou een afspiegeling moeten worden van een stad.

Tijdens de lezing neemt Anja Fricke, zelf opgegroeid in de voormalige DDR, ons mee naar dit historisch interessante gebied ten tijde van de Koude Oorlog en de Muur. De lezing sluit aan bij de reis die we in juni met Anja maken naar dit deel van Duitsland.

N.B. Deelnemers aan de reis naar het noorden van de DDR nemen gratis deel aan dit webinar en ontvangen een link voor deelname.

Aanmelden:
Totaal
Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant