Laden Evenementen

Online lezingen

In twee online lezingen gaat Bas Kreuger in op het fenomeen waterlinies, dat al een lange geschiedenis kent in ons land. Een waterlinie is een serie van defensieve werken die (deels) omgeven zijn door geïnundeerde gebieden. Het onder water laten lopen van gebieden een goede manier om de vijand tegen te houden. Hiertoe werden zelfs speciale waterstaattechnische werken gemaakt, zoals inundatiesluizen. Maar niet alleen niet Nederland bleken waterlinies succesvol. In 1914 werd een deel van België aan het begin van de Eerste Wereldoorlog gespaard door het inunderen zetten van delen van het land en recentelijk werd de techniek toegepast in Oekraïne bij de verdediging van Kyiv in 2022.

Uiteraard kan niet de volledige geschiedenis van de waterlinies in twee lezingen worden verteld. Bas Kreuger licht enkele belangrijke onderwerpen uit. De twee sessies vinden online plaats. Als aanvulling op de serie organiseren we een excursie naar het Vestingmuseum in Naarden, die apart geboekt kan worden (zie onderstaande informatie).

Kreuger-boekenOver Bas Kreuger
Bas Kreuger werkt sinds 1990 in de wereld van cultuur en erfgoed, op het snijvlak van ideëel en commercieel. Na werkzaam geweest te zijn in diverse musea, ondersteund hij sinds 2015 het erfgoedveld met raad en daad. Hij heeft veel projecten gedaan op het gebied van hergebruik van erfgoed, verzelfstandiging, cultuur-toerisme en cultureel ondernemerschap. Voor Historizon hield hij al eerder online lezingen over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en begeleide hij dagtochten in Nederland.
https://www.kreugerinkultuur.nl/

Deel 1, vrijdag 23 februari
Over de geschiedenis van verdedigen in het algemeen (kastelen, burchten e.d.), de aanloop naar watermanagement in Nederland in de Middeleeuwen, de Opstand (Alkmaar, Leiden en Den Bosch), het Rampjaar 1672 en de inval van de Pruisen in 1787, Dat deel eindigt met de Napoleontische tijd.

Deel 2, vrijdag 8 maart
Over de (her)ontwikkeling van de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie, de militaire ontwikkelingen in de 19e eeuw, de Stelling van Amsterdam en WOI (the finest hour van de Waterlinies).
We eindigen dan met WOII, de IJssellinie en de ontwikkeling tot erfgoed vanaf de jaren ’90 van de 20e eeuw tot de benoeming tot UNESCO Werelderfgoed.

Meer over de Hollandse Waterlinie? Excursie naar Naarden

Als aanvulling op deze lezingen organiseren we op vrijdag 22 maart een bezoek aan Vestingstad Naarden. We maken met Bas Kreuger een wandeling over de historische vesting en brengen een bezoek aan het Vestingmuseum. U kunt deze excursie apart boeken via de onderstaande pagina.

 

Bijzonderheden

Data en tijden:
vrijdag 23 februari, 15:00-16:30 uur
vrijdag 8 maart, 15:00-16:30 uur

Prijs: € 25,-

Enkele dagen voorafgaand aan de lezing ontvangt u van ons een link waarmee u de lezing kunt bijwonen. U hoeft hiervoor geen extra software te installeren. Kunt u er niet live bij zijn? Dat is ook geen probleem. U ontvangt na iedere lezing per mail een link waarmee u de betreffende lezing op uw eigen tijdstip kunt terugkijken.
Totaal
Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant