Laden Evenementen

De Duitse Ridderorde

De geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (RDO) gaat meer dan acht eeuwen terug. De Orde is in 1190 ontstaan tijdens de Derde Kruistocht. De pelgrims en zieken kregen bescherming van ridders, die ook een tweede taak op zich namen: de strijd om het Heilige Land. Ridders en priesters vormden samen een geestelijke ridderorde: de Orde van het Hospitaal van St Marie der Duitsers in Jeruzalem, kortweg Duitsche Orde.

In Europa werd het werk van de Orde enthousiast ontvangen en werden uitgebreide schenkingen gedaan. In 1231 schonken ridder Sweder van Dingende en zijn vrouw Beatrix aan de Orde een stuk land, net buiten de stadsmuren van Utrecht, om daar een eigen huis te stichten van waaruit ridder- en priesterbroeders hun werk konden doen.

De Balije van Utrecht bereikte rond 1400 haar grootste omvang. Na de verwoesting van het oorspronkelijke Duitsche Huis door de graaf van Holland bij het beleg van de stad in 1345 verhuisde de landcommanderij naar de Springweg binnen de muren van de stad.

Ook al heeft de orde de nodige gedaantewisselingen doorstaan vanwege de Reformatie en de Franse Tijd bestaat de orde tot op deze dag. De Orde richt zich vooral op de geestelijke vorming van de eigen leden en ontwikkelde zich tot een charitatief vermogensfonds.

De spreker voor deze lezing is onderzoeker Dr. Renger de Bruin, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over de Duitse Orde.

Aanmelden:
Totaal
Share This Story, Choose Your Platform!

Titel

Ga naar de bovenkant