Laden Evenementen

De Eerste Wereldoorlog is door Duitse historici wel betiteld als ‘die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts’. Religie blijkt in de oorlog een zeer grote rol te hebben gespeeld.

Niet alleen individueel voor de soldaat aan het front die in de loopgraven moest zien te overleven. Maar ook bij de oorlogsvoering zelf speelde religie een belangrijke rol. Alhoewel Nederland neutraal bleef, heeft de oorlog ook hier grote gevolgen gehad.

Eugène Rosier neemt u mee terug in de tijd en zal onder meer bespreken hoe religie door de oorlogvoerende naties werd ingezet en misbruikt. Ook zal hij spreken over hoe de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland omging met de maatschappelijke gevolgen van de oorlog.

Eugène Rosier is voorzitter van de SSEW en medeauteur van het boek Limburg in de Eerste Wereldoorlog.
https://ssew.nl/eugene-rosier/ 

Deze online lezing duurt ca. 1 uur en is gratis bij te wonen. U kunt zich registreren via onderstaand formulier.

Aanmelden:

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant