SSEW lezing religie en WO1

1 april 2023-16:00 - 17:00
Online lezing

De Eerste Wereldoorlog is door Duitse historici wel betiteld als ‘die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts’. Religie blijkt in de oorlog een zeer grote rol te hebben gespeeld. Niet alleen individueel voor de soldaat aan het front die in de loopgraven moest zien te overleven. Maar ook bij de oorlogsvoering zelf speelde religie een belangrijke rol. Alhoewel … Meer lezen over SSEW lezing religie en WO1