Laden Evenementen

Visies op Johan de Witt door de eeuwen heen

Volg het lustrumsymposium in het Dordrechts Museum online.

Een keur aan experts zal tijdens ons lustrumsymposium het centrale thema belichten onder dagvoorzitterschap van Judith Brouwer. Twee van de sprekers, Arthur der Weduwen en de Britse historicus Jonathan Israel, leveren hun bijdrage via een live videoverbinding. De voertaal is Nederlands. Jonathan Israel houdt zijn voordracht in het Engels. Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 – 13:15 uur Welkom
Christian Melsen, voorzitter vereniging Vrienden van De Witt
Teun de Bruijn, gemeentearchivaris Dordrecht
Introductie op het onderwerp door de dagvoorzitter
Judith Brouwer, historisch letterkundige, research datamanager en
datacurator Huygens ING (KNAW)
13:15 – 14:00 uur
Van Witten Duyvel tot Swart Toneel-Gordyn: Johan de Witt in het drukwerk van zijn tijd
Spreker: Arthur der Weduwen, historicus, schrijver, onderzoeker University of St Andrews; 2016 winnaar van onze Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs
14.00 – 14.45 uur
Johan de Witt tijdens de democratische revoluties ca.1740-1840
Spreker: Jaap de Haan, historicus, docent, als buitenpromovendus
parttime verbonden aan de Universiteit Utrecht
14.45 – 15:15 uur Pauze
15.15 – 16.00 uur

De verrassende (her)politisering van Johan De Witt (en andere zeventiende eeuwers) in de eenentwintigste eeuw
Spreker: Judith Pollmann, historicus, hoogleraar Vroegmoderne
Nederlandse geschiedenis Universiteit Leiden
16.00 – 16.45 uur
Johan de Witt in the Eyes of his English Contemporaries
Spreker: Jonathan Israel, Brits historicus, emeritus hoogleraar Institute
for Advanced Study in Princeton. Schrijver van het standaardwerk
‘The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477-1806’
16.45 – 17.15 uur
Discussie en vragen uit de zaal
​​​​​​​
https://www.vriendenvandewitt.nl/agenda/visies-op-johan-de-witt-door-de-eeuwen-heen/

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant