Laden Evenementen

Volkskracht
Sport en militarisme in Nederland voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog

Historici stellen wel dat sport en militarisme door de geschiedenis heen onafscheidelijk zijn geweest. Ook in Nederland is de geschiedenis van de sport nauw verbonden met het krijgsbedrijf. Officieren ontpopten in de decennia rond 1900 als enthousiaste sportpromotoren, vanuit de overtuiging dat goede sporters goede soldaten zouden zijn. Civiele sportenthousiastelingen werden echter ook gedreven door militaristische motieven en oefenden middelbare schooljongens soms alsof het kleine soldaten waren. Ideeën over sport als voorbereiding op oorlog culmineerden in de Eerste Wereldoorlog, maar de krijg confronteerde sportpromotoren ook met de keerzijden van strijd en geweld.

In deze lezing gaat Jelle Zondag in op de relatie tussen sport en militarisme in Nederland voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van de geschiedenis van het gymnastiekonderwijs, de olympische beweging en de padvinderij belicht hij de ideeën en inspanningen van Nederlandse sport- en beweegpioniers en de katalyserende rol van de Eerste Wereldoorlog op de Nederlandse sportbeoefening.

Jelle Zondag promoveerde in 2021 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een proefschrift over de geschiedenis van sport en lichamelijke opvoeding in Nederland. De relatie tussen sport en militarisme was hierin een belangrijk thema. Voor meer informatie: https://www.boomgeschiedenis.nl/product/100-10137_Volkskracht

Aanmelden:
Totaal
Share This Story, Choose Your Platform!

Titel

Ga naar de bovenkant