Laden Evenementen

Gangen en forten in de Jordaan

De Amsterdamse Jordaan kenmerkt zich door het uitgebreide stelsel van grachten, straten, lanen en stegen, die in een fijnmazige structuur de bouwblokken omsluiten. Maar binnen de bouwblokken is een nog fijnmaziger structuur te ontwaren, die van gangen en sloppen. Deze zogenoemde inpandige gangen definieerden van oudsher de microkosmos van het bouwblok, waar gewoond en gewerkt werd, waar boomgaarden waren en vee werd gehouden, waar stallen en pakhuizen naast de dikwijls piepkleine huurhuisjes stonden. Het complex van gangen en binnenplaatsjes werden ‘forten’ werden genoemd. Deze forten, ouder en talrijker dan hofjes, hadden een grote impact op de woon- en leefomstandigheden in de Jordaan en op de cultuur van de wijk.

Wandeling
Mieke Krijger, voorzitter van het Jordaanmuseum, initieerde in 2005 het Gangenproject, als reactie op de afbraak van het ensemble Pottenbakkersgang in de Westerstraat. Het plan werd in 2015 gerealiseerd in de Willemsstraat tussen de nummers 22 en 110 – in samenwerking met stadsdeel Centrum. Zij leidt ons rond door de Jordaan. Tijdens de wandeling leert u gangen herkennen en wordt verteld over de leefomstandigheden in de forten. Maar ze plaatst Jordaan ook in een bredere context van de stad Amsterdam en ze legt uit waarom de wijk haaks op de grachtengordel is gelegen.

Informatie:
Datum:           vrijdag 4 oktober 2024
Tijd:               ca. 13.30-16.30 uur (exacte tijden worden nog bekendgemaakt)
Startpunt:       startlocatie wordt nog bekendgemaakt
Prijs:              € 29,- p.p.
Inclusief:        koffie/thee en gids

N.B. Deze dagtocht is inmiddels volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden. U wordt dan aan de wachtlijst toegevoegd.

Aanmelden:

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant