Laden Evenementen

De Franse invasiemacht rolde in juni 1672 als een vloedgolf over de oostelijke provincies van de Nederlandse Republiek. De ene na de andere stad in Overijssel, Gelderland en Utrecht viel in Franse handen. Het Staatse leger dat zich aan de IJssel had verschanst koos ervoor terug te vallen op verdedigbare posten aan de grens van Holland. Hier konden tientallen kilometers polderland onder water worden gezet: de (Oude) Hollandse Waterlinie. Voortploeterend over smalle dijken hadden de Fransen niets aan hun grote numerieke overmacht en kon Holland worden beschermd.

Dat ging niet zonder slag of stoot. Er was vooraf geen uitgewerkt plan voor de Hollandse Waterlinie, en voorbereidingen waren nauwelijks getroffen. Steden en boeren lagen dwars. Als gevolg hiervan was de linie soms kilometers (te) breed en stond er op andere plaatsen niet meer dan een paar honderd meter weiland onder water. Dat laatste was het geval tussen de Hollandsche IJssel en Oude Rijn. Hier werd meerdere keren zwaar gestreden door de Nederlandse en Franse legers. Sander Enderink en Michiel van de Burgt zullen aan de hand van historische verhalen, archeologische resten en nog altijd bestaande landschapskenmerken laten zien welke sporen de Oude Hollandse Waterlinie heeft achtergelaten in dit Utrechts-Hollandse grensgebied.

Aanmelden:

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant