Laden Evenementen

Lezing over muziek in de oudheid en rondleiding in het Rijksmuseum van Oudheden
door archeologe Diana de Wild

N.B. Deze lezing is verplaatst naar woensdag 20 maart a.s.

In het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden is een rijke hoeveelheid objecten te vinden uit de klassieke oudheid. Zowel uit Nederland als ook uit Zuid-Europa en het Midden-Oosten. In deze Winterschool-serie gaat Diana de Wild in vier cursusdagen in op diverse aspecten van het leven in de oudheid. Gecombineerd met vondsten die te vinden zijn in het RMO in Leiden. De derde lezing heeft als thema ‘muziek in de oudheid’.

Muziek
In de periode van de oudheid tot de middeleeuwen werd getracht muziek te verklaren vanuit mythen. Muziek was van goddelijke oorsprong aan de mens gegeven. In het Bijbelboek Genesis wordt melding gemaakt van ene Jubal, die (als eerste) een vervaardiger was van muziekinstrumenten: hij was een vader van allen die fluit en citer bespelen.
Hoewel bestudering van het voorkomen van muziek bij natuurvolkeren niet rechtstreeks als een vroeg stadium van de ontwikkeling van de muziek kan worden gezien en daarmee in verband kan worden gebracht met de historische ontwikkeling van muziek zijn er wel overeenkomsten. Zo zijn er bij natuurvolkeren en muziek uit de oudheid vergelijkingen te maken die bijvoorbeeld betrekking hebben op het gebruik van eenvoudige instrumenten, en ook de functie van muziek als magische uiting is een overeenkomst. Muziek bij natuurvolkeren is vaak aan het lichaam gebonden: dans, klappen, meezingen, zich bewegen. De klank van de menselijke stem en instrumenten hebben mede als functie het ‘bovennatuurlijke’ tot uitdrukking te brengen.

Winterschool lezingen
De lezingenreeks is onderverdeeld in 4 thema’s:

1. woensdag 31 januari 2024 – Glas in de oudheid
2. woensdag 7 februari 2024 – Textiel in de oudheid
3. woensdag 20 maart 2024 – Muziek in de oudheid – Let op: de datum van deze lezing is gewijzigd naar woensdag 20 maart a.s.
4. woensdag 21 februari 2024 – Schrift in de oudheid

Elke lezing duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in de binnenstad van Leiden. Na een korte pauze wandelen we naar het Rijksmuseum van Oudheden. Hier bekijken we met Diana de Wild de bijbehorende afdeling in het museum en bijzondere objecten die in de lezingen aan de orde zijn geweest. Na de rondleiding kunt u het museum op eigen gelegenheid verder bekijken. Uiteraard is Diana beschikbaar om al uw vragen te beantwoorden.


Bijzonderheden

Data: woensdag 20 maart 2024 (let op: aangepaste datum)

Tijden: 13.00-17.00 uur

Prijs: € 35,- p.p. (€ 99,- p.p. voor de hele serie van 4 lezingen)

Inbegrepen: lezing, koffie/thee, gids

Niet inbegrepen: toegang tot het Rijksmuseum van Oudheden (gratis met Museumkaart)

Share This Story, Choose Your Platform!

Ga naar de bovenkant