Deze rivier die we tegen kwamen tijdens een reis naar IJsland zoekt zijn weg door een woest landschap. Zo voelt voor ons ook het jaar dat achter ons ligt.
De onrust in de wereld om ons heen en ook de zoektocht hoe verder te gaan met Historizon voelde bij tijd en wijlen als een woest stromende rivier. We zijn dankbaar voor alle bemoedigende reacties en acties die we kregen. Die sleepten ons door de stroomversnellingen heen.

Per januari komen een aantal nieuwe krachten in dienst bij Historizon. In het nieuwe jaar zullen we deze aan u voorstellen. Daarmee komt Historizon in rustiger vaarwater. Dat wensen we ook u en de wereld toe.