Historizon, hét reisbureau voor historische reizen en dagtochten, zit in zwaar weer. Door de naweeën van de coronaperiode en de nieuwe onzekere situatie van oplopende inflatie, impopulariteit van vliegreizen en de aanhoudende onrust op veel plekken in de wereld is het financieel niet meer verantwoord om op dezelfde manier door te gaan.

In 2007 zijn we (Piet en Arjan Segers) begonnen met Historizon. Het organiseren van reizen en dagtochten met historische thema’s. Steeds met deskundige gidsen naar de plekken waar het de geschiedenis gebeurde. In de jaren die volgden breiden we het aanbod van reizen en dagtochten uit. Steeds meer historici, schrijvers, gidsen, conservatoren of anderszins deskundigen vonden het een uitdaging om een Historizon-reis te begeleiden. Ook het klantenbestand groeide gestaag. In 2015 namen we ons eerste personeelslid aan. Dat werden er twee. En ook sloten zich Annemiek, Anita en Bea aan om namens Historizon reizen te begeleiden. Lang niet alles lukte maar toch hadden we er vertrouwen in.

In het voorjaar van 2020 zetten we een nieuwe vacature uit en dachten we na hoe we de beschikbare kantoorruimte konden uitbreiden. Begin maart 2020 werd de vacature van reisorganisator ingevuld. Er stond nu een compleet team en Historizon leek klaar om naar een hoger niveau te vliegen. Het was een week voor de beroemde persconferentie waarin de lockdown werd afgekondigd. In de weken daarop moesten we noodgedwongen afschalen, reizen verplaatsen, plannen uitstellen en brak er een onzekere periode aan. Door het opzetten van online lezingen en cursussen herpakten we ons in afwachting tot de wereld weer openging. Dat duurde lang, langer dan gehoopt, langer dan goed voor ons was. In 2021 was er wel weer één en ander mogelijk en konden de eerste uitgestelde reizen weer doorgaan. Met het wegvallen van de beperkende maatregelen leek er in 2022 weer veel mogelijk. Door het grote aantal reizen dat we echter nog moesten inhalen en uitvoeren verbeterde de financiële situatie onvoldoende. Daarnaast doemen met een onheilspellende snelheid nieuwe donkere wolken op aan de horizon. De stijgende prijzen, terughoudendheid om het vliegtuig te nemen en de aanhoudende onrust op veel plekken in de wereld geven te weinig vertrouwen in het komende jaar.

Dus kunnen we niet anders doen dan ons beraden op de toekomst. Stoppen met de reizen en dagtochten ligt hierbij op tafel. Met verschillende partijen kijken we of er een variant mogelijk is waarbij Historizon wel door zou kunnen gaan. Op dit moment loopt het pad echter even vast.

Het vertrouwen dat u in ons stelt, de positieve berichten die we afgelopen weken al ontvingen, de gezelligheid, vriendschappen en ideeën zijn een belangrijke motivatie om te blijven kijken naar de toekomst. We gaan u op de hoogte houden van die toekomst.