We maakten een tweedaagse reis naar Münster onder leiding van de historicus en schrijver Luc Panhuysen. De eerste voorjaarsdagen van 2018.

Münster, een Duitse stad, maar wat een relaties met Nederland.

Een beetje voorzichtig kun je bijna zeggen dat de stad gesticht is door een Nederlander. Het was Liudger, een Friese missionaris, de opvolger van Bonifatius, die hier een klooster stichtte en later de eerste bisschop van Münster werd. We kwamen zijn standbeeld en naam verschillende keren tegen.

Het was ook een Hanze stad met veel handel en verkeer met Nederland.

En dan 1648. De vrede van Münster. Het einde van de 80-jarige oorlog en de internationale erkenning van Nederland als zelfstandige staat. We waren in de zaal waar de ondertekening van de vrede plaatsvond. Gelukkig was de inrichting van de zaal gered voordat de heftige bombardementen de stad voor zo’n 90% in puin legde. Prachtig gerestaureerd, met schilderijen van de hoofdrolspelers is dit toch wel een voor ons belangrijke historische plaats.

We kennen Münster ook uit het Rampjaar 1672. De bisschop Bernard van Galen trok aan het hoofd van zijn troepen Nederland binnen. Zijn bijnaam: Bommen Berend had hij verdiend door zich te richten op het ontwikkelen van steeds effectievere granaten. Weinig bisschop in ons collectief geheugen. Maar hij wilde toch in de eerste plaats als bisschop herdacht worden, getuige zijn grafmonument. We stonden er bij. Een devote bisschop, knielend voor een kruis. Even kwam de gedachte op om een kleine beeldenstorm te beginnen, maar heb ik niet gedaan.

In een kapel er naast een gedachtenis monument aan een latere bisschop uit dezelfde familielijn. Clemens August von Galen. Hij was het die vanuit zijn functie waarschuwde voor en protesteerde tegen de Nazi’s in de vorige eeuw. Hij nam het vooral op voor de zwakken en weerlozen. Goed om bij stil te staan dat er ook openlijke proteststemmen waren in die donkere jaren.

Maar nu ben ik nog niet toegekomen aan het eigenlijke doel van onze reis, de geschiedenis van de Wederdopers. Dus: wordt vervolgd.