Wij hebben u eerder bericht over de situatie bij Historizon. Hierop hebben we heel veel stimulerende reacties gekregen en ook vragen om te kijken of er een doorstart mogelijk zou zijn. Op basis hiervan hebben we besloten om een plan voor een doorstart te maken.  Van Historizon maken we dan een BV en we gaan werken met nieuw te verwerven kapitaal.

In een eerste verkenning onder een aantal mensen is er al voldoende geld toegezegd om dit pad verder in te gaan. De komende weken gaan we hiervoor de benodigde stappen zetten. Zodra deze crowdfunding echt van start gaat zullen we u hierover in nieuwsbrieven en via deze website informeren. En krijgt u via deze kanalen de uitnodiging om hierin te participeren.