U bent op deze pagina omdat u waarschijnlijk lid bent van het KNHG (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap).

En dat is goed nieuws! Deze serie van zes lezingen over Romeins Erfgoed kunt u dan bijwonen voor € 65,- i.p.v. € 75,-. Of een losse lezing voor € 11,- i.p.v. € 12,50. 

Is bovenstaande niet voor u van toepassing? Dan vindt u de algemene pagina van deze serie hier >>>

In vervolg op eerdere succesvolle series komen we dit voorjaar van 2021 met nog een extra serie. Toonaangevende historici gaan in op verschillende aspecten van het Graafschap Holland. Ruwweg laten we de serie beginnen in het jaar 1000 met de slag bij Vlaardingen en eindigen in het jaar 1581 bij het Plakkaat van Verlaetinge.

De opzet van de serie is als volgt:

    • Elke uitzending is een online lezing door de genoemde historicus.
    • Tijdens de lezing en na afloop is het mogelijk om vragen te stellen via een chatfunctie
    • Na afloop van de lezing en vragen is er per aflevering een kort digitaal bezoek aan een relevante locatie.

Uitzending 1, donderdag 1 april om 15.00 uur
Historisch overzicht van het Graafschap Holland van 1000 tot 1581
Spreker: Prof. Dr. Dick E.H. de Boer.

Dick de Boer is mediëvist en emeritus-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft veel gepubliceerd over onder andere Holland. Met Dick de Boer ondernamen we verschillende reizen zoals een aantal keer in het voetspoor van Jacoba van Beieren.

Uitzending 2, donderdag 15 april om 15.00 uur
Ontwikkeling van de taal. Hoe klonk het Oud Hollands.
Spreker: Dr. Peter-Alexander Kerkhof

Welke taal sprak graaf Thiederik en doet dat ertoe? Een taalkundige blik op de dageraad van het graafschap Holland.

Omstreeks het jaar 1000 ging het Hollandse kustgebied door een belangrijke taalkundige en culturele transformatie. De boerengemeenschappen die van oudsher aan de Hollandse kust woonden, spraken toen een taal die in veel opzichten de voorouder van het latere Oudfries genoemd kan worden. Taalkundigen gaan er echter vanuit dat deze kustbewoners in de elfde en vroege twaalfde eeuw een taalwissel van dit vroege Oudfries naar het Oudnederlands maakten. Maar hoe weten zij dat precies? Ging daar een situatie van historische tweetaligheid aan vooraf en zijn hier sporen van te vinden? En hoe verhoudt zich dit tot wat historici over de vroege geschiedenis van het graafschap Holland zeggen? Over deze vragen en meer gaat deze lezing.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0hVdz9gyGX4[/embedyt]

Uitzending 3, donderdag 22 april om 15.00 uur
Van West-Frisia tot Holland: Friezen, Franken en Noormannen aan de wieg van het graafschap Holland
Spreker: Prof. Dr. Marco Mostert

Het graafschap Holland had een lange voorgeschiedenis. Het ontstond uit het westen van het gebied waar de Friezen woonden, West-Frisia. De Franken wisten dat gebied in de loop van de achtste en negende eeuw onder controle te krijgen. En ze zetten er vervolgens Noormannen in om andere Noormannen buiten de deur te houden. De Hollandse graven konden hun machtspositie opbouwen tegen die achtergrond van Friezen, Franken en Noormannen. Maar er gebeurde veel meer in de periode 600-1100. De bewoner van West-Frisia werden christenen. Men begon de dikke veenpakketten in de binnenlanden te ontginnen. Graaf Dirk II en gravin Hildegard lieten zich vereeuwigen in het evangelieboek dat ze aan hun pas gestichte huisklooster  in Egmond gaven. Hun zoon Egbert wist het zelfs tot aartsbisschop van Trier te schoppen. En in 1018 bleek Dirk III in de slag van Vlaardingen te sterk voor een leger aangevoerd door de bisschop van Utrecht en de hertog van Neder-Lotharingen. Holland stond daarmee definitief op de kaart.

Uitzending 4, donderdag 29 april om 15.00 uur
Handel en scheepvaart, inclusief de Hanze.
Spreker: Ad van der Zee

De opkomst van Holland als maritieme natie in de loop van de veertiende en vijftiende eeuw, over controle door de Hollandse graven over de riviermondingen, de binnenvaartroute ‘route binnen dunen’ en de relatie met de Hanze.

Uitzending 5, donderdag 6 mei om 15.00 uur
Ontwikkeling van het landschap en de invloed van de St. Elisabeths vloed
Spreker: Prof. Dr. Hans Renes

Hans Renes is historisch geograaf en hoogleraar Erfgoedstudies. Hij gaat in zijn bijdrage in op de geschiedenis van het landschap.

Uitzending 6, donderdag 20 mei om 15.00 uur
Graven en grafmonumenten
Spreker: Sanne Frequin

In deze uitzending spreekt Sanne Frequin over grafcultuur in het graafschap Holland.

Afbeelding: https://www.sannefrequin.nl/

Kosten en inbegrepen

Deelname aan deze cursus kost € 65,-. Of kies een enkele uitzending voor € 11,-. (Aanbieding alleen voor leden KNHG) Normale prijs is 75,- voor de hele serie of € 12,50 per uitzending

De live uitzending van elke lezing is op de genoemde donderdagen om 15:00 uur. De lezingen worden opgenomen en zijn ook op een later moment terug te kijken.

Voor degene die de complete cursus volgen is ook het volgende inbegrepen:
– Een literatuuroverzicht

Aanmelden:
Via onderstaand formulier kunt u zich voor deze cursus aanmelden en betalen via I-deal of creditcard. Voor vragen kunt u e-mailen naar: info@historizon.nl
Totaal
Voor het samenstellen van deze serie hebben we veel gebruik gemaakt van de kennis en adviezen van Arjan Nobel en Ad van der Zee van:

Tijdschrift Holland

En van Thys VerLoren van Themaat van Uitgeverij Verloren