Een reis in de voetsporen van de middeleeuwse Abt Emo
tijdens zijn toch vanaf de Rijn, via Münster naar Wittewierum

  • Professionele begeleiding van Prof. Dr. Dick de Boer

  • Bezoek aan de abdij Hamborn bij Duisburg

  • Bekijk de Schatkamer van de St. Paulusdom in Münster

  • Historische reis door het Duits-Nederlandse grensgebied

Tijdens deze reis volgen we voor een groot deel het traject dat Emo van Wittewierum eind juni/begin juli 1212 aflegde toen hij met de pauselijke bevestiging van zijn gelijk naar Münster reisde en daarna doorliep naar ‘huis’. Daarnaast doen we ook een paar plaatsen aan die juist bij zijn heenreis hoorden en waaraan essentiële elementen van zijn begeestering verbonden zijn.

De reis voert door een gebied waar godsdiensttwisten, Dertigjarige Oorlog, secularisatie en Tweede Wereldoorlog enorme veranderingen hebben aangebracht in het erfgoed-landschap. Kerken zijn verwoest, kloosters omgevormd tot vorstelijke residenties, industriegebieden hebben hun tol geëist. Toch is de voetafdruk van Emo’s tijd nog steeds te zien door op de juiste plekken te kijken.

Vooral in dit deel van zijn reis zal Emo met grote regelmaat in grote kloosters en kleine stiftten ‘lotgenoten’ hebben getroffen. Abten en proosten die net als hij worstelden in rivaliteit met hoge heren of die juist door die heren werden gesteund. We bezoeken een reeks van die kleine stiften, waarvan nog verrassend veel te herkennen is.

Voor al die grote en kleine gemeenschappen was het geloof de levensbron. Die bron wordt gesymboliseerd door de doop. En juist doopvonten zijn op veel plaatsen de overblijfselen van die oudere fase. Waar kerken vervielen en herrezen, bleef vaak de oudere doopvont in gebruik.
Dat maakt deze reis voor een deel tot een doopvontenreis. Echo’s van de Romaanse periode die juist tijdens Emo’s reis ten einde liep, om plaats te maken voor de gotiek.

Reisprogramma:

Dag 1, Hamborn – Münster
Vanuit ons vertrekpunt Arnhem reizen we eerst naar de moederabdij van alle Premonstratenzer abdijen in Frisia: de abdij Hamborn bij Duisburg. Na oorlogsgeweld is daar de oude kruisgang gerestaureerd en in de kerk is een schitterend doopvont bewaard. Via de, nog door Liudger gestichte, abdij Werden, Wattenscheid en Cappenberg reizen we naar Münster, het kloppend hart van het bisdom. We bezoeken de St.Paulusdom en de Schatkamer die status en devotie treffend weerspiegeld. We overnachten iets ten westen van Münster.

Dag 2, Stift Vreden – Emmen
We volgen Emo in het huidige grensgebied van Duitsland en Nederland. Dat begint met een bezoek aan de Lambertikirche in Coesfeld en vervolgens een bezoek aan het Stift Vreden.
We reizen verder naar Asbeck, waar het gerestaureerde ensemble van Kerk, kruisgang en Dormitorium zeer de moeite van een bezoek waard is. Ons volgende bezoekpunt is de Burcht van Bentheim, dat al in Emo’s tijd het centrum was van een autonoom machtsgebied binnen de grenzen van het diocees Münster. Het had directe banden met de graven van Holland.
Het Stift Weerselo biedt ons daarna opnieuw een kijkje in Emo’s heenreis, mèt een doopsteen, die als een Siamese tweeling lijkt op de steen die we één stop later in de kerk van Emlichheim zullen zien. We overnachten in de buurt van Emmen.

Dag 3, Coevorden – Wittewierum
Na een korte impressie van de burcht Coevorden volgen we de ‘Werdense weg’ via de Hondsrug en komen door oeroude dorpjes waarbij we de St. Magnuskerk in Anloo bezoeken.
In Wittewierum ademt de kloosterterp nog verstilde herinnering. We blijven in het Groningerland met bezoeken aan Romerswerf, Loppersum en Westeremden. Tot slot rijden we terug naar het vertrekpunt Arnhem.

Reisinformatie

Datum: 2 t/m 4 mei 2024
Prijs: € 725 p.p. obv een 2-persoonskamer
€ 795 p.p. obv een 1-persoonskamer
Inclusief: In deze reis zijn alle kosten voor vervoer, hotels, maaltijden, gidsen en koffie/thee inbegrepen.
Gids: prof. dr. D.E.H. de Boer
Vertrek: station Arnhem Centraal
N.B. Deze reis is inmiddels volgeboekt. U kunt zich nog wel aanmelden. U wordt dan aan de wachtlijst toegevoegd.

    Inschrijven


    Via onderstaand formulier kunt u zich voor dit programma inschrijven.