Reis door Europa in de voetsporen van drie priesters en humanisten

Hoe geheel verschillend ze ook waren qua persoon en temperament, hoezeer hun opvattingen uiteenliepen en hun levensgang onvergelijkbaar was, drie dingen hadden de befaamde geleerde Erasmus van Rotterdam, de Nederlandse paus Adrianus VI en de Italiaanse filosoof Bruno Giordano gemeen: ze leefden in dezelfde tijd, ze begonnen elk als priester en ze waren ook alle drie onmiskenbaar beïnvloed door het humanisme.

Bleef Adrianus, wat dan heet, een ‘trouw zoon’ van de Rooms-Katholieke Kerk, de band met de kerk van Erasmus was al flink wat losser en Giordano Bruno verwijderde zich zo sterk van zijn religieuze verleden dat hij eindigde op de brandstapel en vandaag door overtuigde vrijdenkers als een belangrijke historische voorman wordt gezien.

In oktober organiseert Historizon een zesdaagse busreis in de voetsporen van deze drie humanistische geleerden, die elk tot op vandaag in meerdere of mindere mate hun invloed doen gelden.

De reis wordt geleid door journalist Peter Bergwerff, die onderweg lezingen houdt over de drie hoofdpersonen van de reis, en Annemiek Biermans. We beginnen in eigen land: Gouda, de plaats waaraan meer nog dan zijn geboorteplaats Rotterdam de naam van Desiderius Erasmus is verbonden.

Reisprogramma

We bezoeken hier de plekken die aan hem herinneren en zetten dan koers naar Leuven. Hier doceerde niet alleen Erasmus, maar ook Adriaan Floriszoon  Boeyens, die in 1522 tot het pausambt werd geroepen. Erasmus en Adrianus kenden elkaar en voerden ook een levendige correspondentie tijdens het korte pontificaat van de laatste.

Vanuit Leuven gaan we naar Straatsburg, waar maandelijks het Europese Parlement bijeenkomt en waar de naam van Erasmus is verbonden aan diverse Europese programma’s. Straatsburg is ook de stad waar Johannes Gutenberg een tijdlang werkte, uitvinder van de boekdrukkunst. Ook Erasmus maakte hier dankbaar gebruik van.

De volgende stop is Bazel in Zwitserland, de stad waar Erasmus een belangrijk deel van zijn leven doorbracht en nog verschillende tastbare
herinneringen aan hem te vinden zijn. Datzelfde geldt voor Freiburg waar hij later een tijdlang verbleef.

Via deze plaats reizen we door naar Mainz. Daar bezoeken we het Gutenberg Museum, waar onder meer de wereldberoemde Gutenbergbijbel
wordt tentoongesteld. Maar hier proberen we ook een ontmoeting te organiseren met de voorzitter van de Giordano Bruno Stiftung. Deze stichting is pleitbezorger van een a-religieus humanisme.

Reisinformatie

Datum:19 2 t/m 7 oktober 2023
Prijs:  € 1.490,- p.p. op basis van een tweepersoonskamer
€ 1.690,- p.p. op basis van een eenpersoonskamer
Inclusief: Alle kosten voor vervoer, hotel, maaltijden, toegangen en gidsen zijn inbegrepen.

    Inschrijven


    Via onderstaand formulier kunt u zich voor dit programma inschrijven.