Project omschrijving

Op zoek naar de Verborgen Tombe

Op 27 augustus 2020 verzorgde egyptoloog Huub Pragt in samenwerking met reisorganisatie Historizon een online lezing. U komt alles te weten over de zoektocht naar de verborgen graftombe van farao Mencheperra.

De farao’s uit het Oude Rijk en Middenrijk waren, ondanks hun verwoede pogingen om zich te wapenen tegen grafrovers, onvoldoende in staat gebleken hun piramiden tegen plundering te beschermen. Vanaf het Nieuwe Rijk, werd daarom in het Dal der Koningen een begin gemaakt met het uithakken van goed bewaakte koningsgraven. Vijfhonderd jaar later, kort na het Nieuwe Rijk, besluit Hogepriester Mencheperra om alle koningsmummies uit hun graven te halen. Dit doet hij om te voorkomen dat grafrovers de lichamen van de goden van weleer zouden beschadigen. Geheel ontdaan van goud en zilver worden de mummies van de koningen in ‘cachettes’ verstopt. Deze verborgen onderaardse grafruimten zijn pas in moderne tijden ontdekt. Mencheperra wordt uiteindelijk koning over het zuiden van Egypte. Op basis van opschriften op houten mummiekisten en windselen kan worden opgemaakt dat hij tijdens zijn lange regeringsperiode veel zorg heeft besteed aan het uitruimen van de koningsgraven. Het is vooral aan hem te danken dat de mummies van de beroemde farao’s uit het Nieuwe Rijk bewaard zijn gebleven. Ondanks zijn lange bewind, is slechts weinig over Mencheperra bekend. Opvallend is ook dat geen enkel grafvoorwerp van deze koning is teruggevonden. Het sterke vermoeden bestaat dat zijn graf nog ongeschonden is. De graftombe van zijn broer, die gelijktijdig als koning over het noorden van Egypte regeerde, is wel ontdekt. De goud- en zilverschatten die daarbij aan het licht kwamen, blijken afkomstig te zijn uit de graven in het Dal der Koningen.

Bekijken: