Project omschrijving

Rampjaar, een dagboek uit Amsterdam – Hanna de Lange

‘Het Rampjaar in het nieuws, door de ogen van twee tijdgenoten’

Voor veel burgers was het jaar 1672 een verwarrende periode. De gebeurtenissen volgden elkaar in een rap tempo op. Om hierop vat te krijgen probeerden tijdgenoten zo goed en zo kwaad als het ging het nieuws te volgen. Dat nieuws verspreidde zich mondeling, via verhalen en geruchten, geschreven, zoals in brieven of in druk, via pamfletten en kranten.
In dit webinar gaat Hanna de Lange in op de invloed van het nieuws aan de hand van twee verschillende dagboeken. De ene is van een schutter uit Amsterdam en de andere van een burgemeesterszoon uit Utrecht. Welke overeenkomsten en verschillen in de nieuwsgaring waren er tussen deze dagboekauteurs. Hoe bereikte dat nieuws hen en hoe lieten zij zich erover uit?

Informatie bij deze lezing

Jou Inhoud Komt Hier

De complete scriptie van Hanna de Lange over dit onderwerp is hier te downloaden.
Het dagboek van Everard Booth is hier te vinden.
Het dagboek van de Amsterdamse schutter is hier terug te vinden.