Project omschrijving

Webinar over schilder Jeroen Bosch

Op de schilderijen van Jeroen Bosch gebeurt altijd van alles. En u ziet meer als u de beeldtaal, die de kunstenaar toepast, begrijpt. In ’s Hertogenbosch met de prachtige binnenstad is veel van het middeleeuwse verleden terug te vinden. Leer de schilder en de stad van zijn tijd kennen.

In dit webinar krijgt u een inleiding met muziek uit die tijd door Marieke Wittenhorst en een uitgebreide toelichting op het werk van Jeroen Bosch door Bernier Cornielje.

Duur: circa 1,5 uur. Dit webinar heeft plaatsgevonden op 29 mei 2020.

Bekijken: