Het ontstaan van het graafschap Holland (2018-4)
€12.50

Historisch onderzoek van middeleeuws Holland vóór het jaar 1200 wordt sterk beperkt door de beschikbaarheid van bronnen. Traditioneel richtte het onderzoek zich op de paar oorkonden die uit die periode zijn overgeleverd, plus wat fragmenten uit (buitenlandse) kronieken en annalen. Maar er is een kentering gaande! Een multidisciplinaire bestudering van de vroege geschiedenis van Holland en het integreren van de onderzoeksresultaten van historische geografie, archeologie en schriftelijk bronnenonderzoek hebben al veel nieuwe kennis opgeleverd. Lees alles hierover in 2018-4.

Deze uitgave past bij de online serie lezingen over Graafschap Holland.

Een papieren uitgave kunt u bestellen bij Historizon voor € 12,50 (dat is inclusief verzendkosten)

Bestellen:


Totaal