20e eeuw Aad Engelfriet amsterdam architectuur Dick de Boer egyptologie filosofie flora en fauna Frans Verhagen graafschap holland heerlen huub pragt India Jo Blom literatuur londen maritiem middeleeuwen Napoleon nijmegen oudheid Paul Frentrop rampjaar1672 Renger de Bruin republiek romeins SSEW-lezing taal veluwe VOC vorstenhuizen VS WO1 WO2 Zuid-Afrika