Deze lezing is openbaar toegankelijk als voorbeeld voor tientallen andere lezingen die u kunt volgen na aanmelding.

Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672

In The National Archives te Kew (Londen) worden duizenden 17e– en 18e-eeuwse Nederlandse brieven bewaard. Ze zijn afkomstig van schepen die buitgemaakt werden door de Engelsen. Judith Brouwer heeft onderzoek gedaan naar de brieven die in de Republiek werden geschreven tijdens het Rampjaar 1672. Ze zijn gericht aan vrienden, familie, geliefden en handelspartners op zee en overzee. Het bijzondere is dat een groot deel van de afzenders bestaat uit personen, vooral vrouwen, uit de lagere sociale klassen. We weten wel het nodige over deze groep, maar nauwelijks uit de eerste hand. Deze brieven stellen ons dus in staat ons beeld scherper te stellen. Judith Brouwer onderzoekt niet alleen wat de thuisblijvers schreven over de gebeurtenissen tijdens het Rampjaar en hoe zij deze beoordeelden, maar zij laat ook zien hoe het dagelijks leven van de mensen uit de lagere sociale klassen eruitzag en werd beleefd.

Judith Brouwer, Levenstekens, gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672, uitg. Verloren. https://verloren.nl/boeken/2086/248/5380/cultuur-en-mentaliteit/levenstekens

Deze serie webinars is een initatief van het Platform Rampjaarherdenking. https://rampjaarherdenking.nl/

Informatie bij de lezing

Hierbij nog een aantal relevante verwijzingen bij deze lezing:
De website die in de webinar werd genoemd is: https://prizepapers.huygens.knaw.nl/​
Hier zijn veel brieven terug te vinden.
Het boek van Judith Brouwer vindt u bij Verloren.
Een andere manier om in de brieven te zoeken vindt u bij Brieven als Buit.
Meer boeken met brieven vindt u hier: https://www.bol.com/nl/s/?searchtext=sailing+letters+journaals

Deze lezing is openbaar toegankelijk als voorbeeld voor tientallen andere lezingen die u kunt volgen na aanmelding.